שירו של עמית
אורית היזמי

חיבקת אותי באוזניים קשובות
ליטפת אותי בקולך הרך
חיזקת אותי במילים מעודדות
אהבת אותי באזהרות הדואגות
היית לי לחבר בזמן אמת
כשלא היה אחר פנוי לשיחה
פניתי אליך בידיים מושטות
לקחת את שתיהן והחזרת לי אותן מלאות
בתקווה ואור ואהבה טהורה
הזרמת כח ממך אלי
הסרת הבעת דאגה מפני
העלת חיוך על שפתי
ואף צחקתי ממעמקי