אורית היזמי

הייתי רוצה לצעוק “הצילו” אבל מי יבוא?
הייתי רוצה לברוח אבל לאן אלך?
הייתי רוצה חיבוק אבל אין לי ממי
הייתי רוצה למות אבל כנראה שיש לי עוד דרך לעשות בעולם הזה
הייתי רוצה להוולד מחדש אבל זה מאוחר מדי
הייתי רוצה לחבק את הבן שלי חזק חזק – אבל הוא בארץ אחרת
הייתי רוצה לדחות את פסח כי איני חשה חרות
הייתי רוצה שהמשטרה תשתוק כי הכריזות מקפיצות אותי
זו ארצינו וזה ביתינו ואין